מאמרים

במי התנור מאתרים דליפות בעזרת טכנולוגיה חדשנית בלעדית של חברת D&I

 פיצוצי צנרת גורמים לבזבוז של מים, משאב חשוב במיוחד נוכח השנים השחונות האחרונות. על רקע משבר המים הפוקד את מדינת ישראל ומתוך מגמה מתמדת לשיפור וייעול, תאגיד מי התנור יקיים החל מתחילת השבוע בדיקה מיוחדת לאיתור נזילות מים סמויות במערכת המים הציבורית בקצרין. הבדיקה תיערך באמצעות idroloc, טכנולוגיה חדשנית וייחודית בעולם לאיתור דליפה בצינורות באמצעות הליום.

המילניום הבא יהיה המילניום של המים, טוענים המומחים. המחסור במים בעולם צפוי להחמיר כתוצאה מעליה ברמת החיים, הפגיעה באיכות המים בשל 

מפגעים סביבתיים ועוד. מאחר והמים הופכים להיות משאב סחיר כמו נפט..

 

יישום מתודולוגיה לצמצום פחת מים בתשתיות יישוב מוניציפאלי

הצגת עיקרי אירוע אמת המנוהל על ידי חברת D&I כפרויקט ביישוב עירוני בתחום צמצום אובדני המים. מטרת הפרויקט - הורדת אחוז אובדני המים מרמה של 22% בשנת 2008, לרמה מקסימאלית של 5% בשנת 2009. החלופה שנבחרה לביצוע כללה שלושה שלבים: סקר אובדני מים, תכנון הנדסי מפורט וניהול הביצוע.

 

D&I משתמשת באמצעים המתקדמים ביותר בעולם לצמצום אובדני המים ברשויות המוניציפאליות

 

לחברת D&I  ניסיון ומוניטין רב בצמצום אובדני מים ברשויות מקומיות, ישובים כפריים, ובתעשייה. מרכיב חשוב ביותר מעבר להון האנושי של החברה ובראשם ראש התחום המוביל מר יוסי גרטמן, הינה העובדה שהחברה משתמשת בציוד המוביל ביותר בעולם לצמצום אובדני המים הפיזיים, לא נפרט את המכלול הרב של האמצעים, נציין אחד מהם, אך בעיקר נדגים את עקרונות העבודה של האמצעים התורמים להישגים המצוינים של החברה לאחר שנעמוד על חשיבות מאפייניו.

 

היתרון היחסי של חברת D&I: צמצום אובדני מים וניהול משק מים תחת קורת גג אחתכדי לשרוד בתחרות העזה של ימינו, חברת D&I משביחה את ערכה ומשפרת בצורה מתמדת את ביצועיה – "לעשות יותר עם מה שיש". מצאנו לנכון לשפר את ביצועי החברה ע"י שיפור מאיצי הערך שלנו באמצעות שילוב יעיל ואפקטיבי בין שרותי צמצום פחת מים לבין ניהול משק מים, האינטגרציה הזאת והתאמתה לסביבת הרשות המוניציפאלית ו/או הכפרית ולסביבה בה היא פועלת, שיפרה באופן מוחלט את הביצועים שלנו והשביחה את ערך החברה.

 

טסים לזיהום

שבוע וחצי- זה הזמן שחלף מאז שצינור דלק התפוצץ בבסיס תל-נוף. הצינור תוקן, אבל הזיהום ממשיך להתפשט ללא הפרעה. הפתרון? אולי בעוד שבועיים

 

יעילות צמצום אובדני מים ברשיות מוניציפאליות- על רקע ייקור המים הצפוי בחודש הקרוב

רשויות מוניציפאליות רבות מתמודדות עם אובדני מים, ניהול אובדני המים מהווה זה שנים רבות אתגר ניהולי. בשנה האחרונה נעשה מאמץ מרוכז של גופים ממשלתיים ומוניציפאליים  לצמצום אובדני  המים לרמה ממוצעת של כ- 10% שנתי, אך רשויות רבות עדיין מנהלות את משק המים שלהן סביב .רמות ממוצעות של 15% אובדני מים

 

מחסור במים 2025...

 

D&I ניהול תשתיות מים ואנרגיה

049882589

D&I

ניהול תשתיות מים ואנרגיה

HB