יעילות ואפקטיביות באישוש והפרכת נזילות בצנרת המים מתחת לפני הקרקע​

חברת D&I עוסקת במתן שירותים כוללים לצמצום אובדני המים בתאגידי מים  וניהול משקי מים בישובים כפרים.  המתודולוגיה עליה החברה מתבססת לצמצום אובדני מים אמיתיים הינה בראייה הוליסטית ומשלבת: בקרת דליפות אקטיבית, ניהול לחצים בצנרת המים, עיוותי מדידה, ניהול צנרת, מהירות ואיכות התיקונים.  

 

מבוא

המאמר שלפניכם עוסק בשתי שיטות יעילות ואפקטיביות לאיתור דלף המים: האחת – אותה מובילה חברת D&I בתאגידי מים ובישובים עירונים וכפריים בישראל, והשנייה – שנוסתה ע"י חברת Hydrosave International  האנגלית, במסגרת בפרויקט שהוזמן עבור רשות המים בקלגרי, קנדה.

אובדני המים הפיזיים נובעים מדליפה גלויה ונסתרת (דלף בר גילוי ושאינו בר גילוי) בצנרת ואביזרי המים וכמו כן עקב גלישות ממאגרים. אובדני המים המנהליים, לעומת זאת, נובעים מגניבות מים, מתקלות מדידה במדי המים, ומבעיות בקריאה וניתוח של נתוני מדי המים.

מטרת המאמר הינה להציג את השיטה בה אנו נוהגים כדי לאושש או להפריך אובדני מים פיזיים בישראל, כמו גם את זו שהופעלה ע"י החברה האנגלית בקלגרי. בהמשך נפיץ מאמר משלים, שיעסוק בנושא הכוונה ופיקוח של מומחים בתחום אובדני מים. השיטות הינן מעשיות ופרקטיות, ומתאימות למקומות ללא אזורי מדידה – המאפיינים את רוב הלקוחות בישראל.

 שיטה אחת הינה קונבנציונאלית  המשלבת אנשי מקצוע בעלי מיומנויות גבוהות עם אמצעים בעלי יכולות לקורלציה בעלי יכולת של מדידת עוצמת רעש זרימה. השיטה השנייה נשענת על עובדים בעלי מיומנויות בסיסיות בלבד המפעילים אמצעים זהים – כלומר, מכשירי קורלציה.

 השערת מאמר זה הינה כי בתנאים מסוימים ובהינתן תשתיות צנרת ממתכת – קיימת התאמה בין שתי השיטות המתוארות.

 

מתודולוגיה

בוצעו בדיקות אמפיריות כמותיות באמצעות מערך לא- ניסויי המוגדר כסקר:  

לרשותנו עומד מדגם גדול, כלי מדידה מובנים, העומדים בקריטריונים של תוקף ומהימנות, סיימנו את הפעלת השיטה הנהוגה על ידנו בישראל במקומות הבאים:

תאגיד מים א'- הינו תאגיד הכולל בתוכו תשתיות של עיר אחת, ובוצעו בו סקר מלא רציף לאורך כ-160 ק"מ צנרת ממתכת. גיל הצנרת הממוצע הינו 15 שנים, לחצי הצנרת הינם בגבולות התקניים, ואובדני המים השנתיים עומדים על 15%.

תאגיד מים ב'- הינו תאגיד משולב, הכולל בתוכו תשתיות של עיר אחת, ועוד 3 מועצות מקומיות. בוצע סקר מלא רציף לאורך כ- 200 ק"מ צנרת ממתכת. ממוצע גיל צנרת הינו 20 שנים, לחצי צנרת בגבולות התקניים ואובדני המים השנתיים עומדים על 24%.

תאגיד מים ג'- הינו תאגיד של עיר אחת, בוצע בו סקר מדגמי מייצג לאורך 60 ק"מ צנרת, העשויה ממתכת. ממוצע גיל הצנרת הינו 12 שנים, לחצי צנרת הינם בגבולות התקניים ואובדני המים השנתיים עומדים על 26%.

המכשירים בהם השתמשנו:

המכשירים שעשינו הבם שימוש הינם המכשירים המתקדמים מסוגם בעולם. האחד פועל על עקרון אקוסטי: 3, והשני קורלטור מסוג   הפועל על עקרון השוואת מהירויות רעש זרימת הנוזל. הנוסף, נעשה שימוש באמצעים לאיתור תשתיות מסוג RD-4000 ו"מגלה אוצרות" 97M - לאיתור מגופים קבורים.  

 ההליך:

שיטה א' – באמצעות עובדים מיומנים ביותר בשילוב עם מכשירי קורלציה:

הופעל מכשיר לאיתור תשתיות מסוג RD- 4000 מתוצרת חברתRadio detection , ולצידו מכשיר לאיתור שוחות מגופים נסתרים מתוצרת חברת, ובוצעו "דימוי נזילה" ברשת ע"ב ברז מקומי, על מנת לוודא תקפות ומהימנות יומית של המכשיר. רק  אז בוצע גילוי נזילות על ידי התקנת שני משדרים במרחק מוגדר זה מזה, בתוך האזור החשוד, ואותר המיקום המדויק של הנזילה ברמת סטייה של עד  1% ממיקומה – וזאת על ידי ביצוע קורלציה באמצעות מחשב המערכת, ואחרי שהזנו לתוכו הנתונים כמו: סוג צינור, קוטר צינור ומרחק בין המשדרים.

בשלב השלישי, אומתה הנזילה באמצעות מכשיר שמיעה מסוג אקווה סקופ 3 מתוצרת חברת גוטרמן (לעיתים ועל פי שיקולים מקצועיים אנו מחליפים את הסדר הפעולות בהפעלת שני האמצעים שצוינו).

לאחר איתור תשתיות קפדני ובאישור הלקוח, נקדחה באזור החשוד בדליפה – במרחק מנקודת פריצת המים – ואושש קיום הדליפה פעם נוספת, טרם ביצוע החפירה באמצעות הימצאות בוץ/ רטיבות על המקדח.

מיקום הנזילה סומן על פי נוהל מחייב בחברה, בנקודת הנזילה ומפת התשתיות, ואף סומן"בזמן אמת" בפני נציג המזמין ומפעיל המחפרון. כמן כן, דווחו למזמין נתוני נקודת הדליפה על פי הפרמטרים שקבע.

 שיטה ב'- באמצעות מפעילים של הלקוח, שהינם בעלי הכשרה בסיסית: שיטה זו נשענת על איתור מוקדם של דליפות מים מתשתיות צנרת המים על ידי עובד לא מנוסה. המטרה היא זיהוי אזורים שבהם מתרחשים איבודי מים פיזיים מתחת לפני הקרקע והעברת "אזורי עניין" (AOI-Areas of interest) פוטנציאליים לעובד מיומן שלנו, לצורך בדיקה נוספת אשר תאשש או הפריך את מקום הדליפה באמצעות הציוד האקוסטי הייחודי שברשותנו. 

הכוונה  הינה לפתח  מתודולוגיה בישראל שתישען על מכשיר ההאזנה האקוסטי, המבוסס על ערך רעש הדליפה. ערך זה מיוצג על ידי קריאה מספרית, במקומות בהם ניתן לקבל "טביעת רגל" אקוסטית עבור אזור האספקה.

הציוד שנבחר למטרה זו הינו ה-  המיוצר ומסופק ע"י חברת גוטרמן בע"מ. הבחירה של מכשיר זה נובעת  מהעובדה שהוא מציג קריאה מספרית של הרעש האקוסטי הנשמע. הנתונים המתקבלים בתהליך ינותחו על מנת לזהות את הקורלציה בין הערך המספרי וסוג החומר של הצנרת ובמידת האפשר לגבות את המידע עם ערכים רשומים שנלקחו מדליפות ידועות בשיטה א'.

גם זמני הסקר ינוטרו ויימדדו, וזאת על מנת לקבל אומדן משוער של כוח אדם הנדרש להתמודדות עם המשימה, וכן של לוחות זמנים מתוכננים וכיסוי גיאוגרפי המתבקש.  

להלן עיקרי תוצאות הניסוי בקלגרי: 

קיים קשר ישיר בין הערך המספרי האקוסטי שנרשם במיקרופון הקרקע לבין הגודל / הסוג של דליפת המים – כלומר, ניתן לאמוד את הגודל וסוג הדליפה על ידי ניתוח נתונים ועל בסיס דליפות מאושרות. כאשר מעריכים את השפעת הדליפות על חיבורי התשתית, האינדיקציות במערכת של קלגרי הן כי הערך המספרי של 45 ומעלה (באמצעות Gutermann Aqua Scope 3 - AS3) הינו ברמת "התערבות" לקיום כל מחקר נוסף על צנרת ראשית מתכתית ועל התשתית שמסביב. יש לציין כי בכל פעם ששוקלים לערוך סקר מסוג זה, יש לערוך כיול אקוסטי.

 

•   הפצת ערכי קול (באמצעות AS3) על צנרת ראשית ותשתיות עשויים מחומר לא מתכתי נראית הרבה יותר נמוכה מאשר בצנרת מתכתית, לפיכך, ללא תוספת של נתונים משלימים מסוגי דליפות מאושרים בסוג חומר זה, לא ניתן לתמוך בשיטה שנקבעה.

 

•   טכניקה זו הוכיחה את עצמה כמוצלחת, ונדרש מחקר מעמיק יותר אותו תבצע החברה שלנו ביחד עם מומחים נוספים בתחום זה, זאת על מנת לקבל "טביעת רגל" גנרית עבור צינורות לא מתכתיים. עובדה זו מוכיחה, שמפעיל בלתי מנוסה בעל הכשרה מינימאלית יכול לבצע צורה כלשהי של ALC בהצלחה.

   

(*) הכותב משמש כמנכ"ל חברת D&I בע"מ

Cellular Operator’s RAN is the key factor in delivering consistent network coverage, quality and speed which is critical to customer acquisition and retention. Moreover and not least important is the fact that RAN leverage has a huge financial impact on a Mobile Operator's top and bottom lines since 25 to 45% of Operator CAPEX  and 20 to 30%  of Operator OPEX spent on RAN

Wide data center for all purpose 

 

Cellular Operator’s RAN is the key factor in delivering consistent network coverage, quality and speed which is 

   

Multi-Technology

 

Cellular Operator’s RAN is the key factor in delivering consistent network coverage, quality and speed which is 

  

Multi-vendor

 

Cellular Operator’s RAN is the key factor in delivering consistent network coverage, quality and speed which is 

   

צור קשר

שלח >

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

Invalid Phone

Invalid Email

Invalid Email

כתובת: רח' משה שרת 28, ראשל"צ

טלפון:  03-953-7222

פקס:  03-962-8602

דוא"ל:  main@ysbgroup.com

קבוצת י.ש. אחים יעקובי בע"מ​

נבנה ע"י קידום פלוס - בניית אתרי תדמית לעסקים​​

D&I ניהול תשתיות מים ואנרגיה

049882589

D&I

ניהול תשתיות מים ואנרגיה

HB