פרוייקטים

איתור וצמצום פחת מים​

ניהול תשתיות מים​

שיקום צנרת ללא הרס

איתור ומיפוי תשתיות

 

חיבורים צולבים ביוב-ניקוז​

D&I ניהול תשתיות מים ואנרגיה

049882589

D&I

ניהול תשתיות מים ואנרגיה

HB