טרומר קובי

הצגת עיקרי אירוע אמת המנוהל על ידי חברת D&I כפרויקט ביישוב עירוני בתחום צמצום אובדני המים. מטרת הפרויקט - הורדת אחוז אובדני המים מרמה של 22% בשנת 2008, לרמה מקסימאלית של 5% בשנת 2009. החלופה שנבחרה לביצוע כללה שלושה שלבים: סקר אובדני מים, תכנון הנדסי מפורט וניהול הביצוע.

הצגת האירועהנתונים: כ-4000 צרכני מים ביישוב; צריכה שנתית של כ- 1.4מיליון קוב מים; צנרת מחומרים שונים באורך של כ-50 ק"מ. לרשות חברת D&I הועמדו תכניות האב של היישוב, ונתוני מבנה מערכות המים הקיימות, הידועים לקברניטי היישוב. מטרת הפרויקט שהוגדרה עם הלקוח הייתה הורדה של  אחוז אובדן המים מרמה של 22% בשנת 2008 לרמה מקסימאלית של 5% בשנת 2009. החלופה שנבחרה לביצוע כללה שלושה שלבים: סקר אובדן מים, תכנון הנדסי מפורט וניהול הביצוע.

אופן ביצוע הסקרהשלב הראשון כלל ביצוע סקר שישמש בסיס לשלבים הבאים. לפני ביצוע הסקר הוצא ללקוח מסמך שכלל את תכולת הסקר, אופן ניהול הזמן של כל פעולה ופעולה, סדר ביצוע הפעולות והאמצעים שייעשה בהם שימוש. כמו כן הוצגו ללקוח האנשים שיובילו את הפרויקט, שהם המנוסים ביותר בתחום אובדן מים: יוסי גרטמן - מנהל הפרויקט, עופר ששון - מנהל התפעול, ירון גלר - מהנדס, יועץ מים בכיר. הוגדרו דרכי ההתקשרות ודיווח הביצועים היומיים והסופיים בין הלקוח, צוותי העבודה והחברה. בסוף המסמך ציינה החברה בצורה בהירה ונהירה את תפוקות הסקר.

איתור וניתוח מוקדי אובדני המים מטרת הסקר הייתה לאתר ולנתח את מוקדי אובדן המים ביישוב ולקבוע סדרי עדיפויות לצמצומו. החברה איתרה נתונים עיקרים המרכיבים את סך כל אובדני המים, תוך כדי כימות הגודל העובד של המרכיבים הבאים: מים לא מדודים או לא רשומים שצריכתם מאושרת (כמו למשל בגינון ציבורי ומבני ציבור), גניבות מים (כלומר, מים שלא נמדדו ושצריכתם אינה מאושרת), עיוותי מדידה הנובעים מבלאי של המונים וממגבלות הנדסיות, טעויות בדיווחי נתוני הרשות, שימוש לא חוקי ולא מוצדק בהדרנטים, ריקון קווי מים, שטיפת קווים ובריכות שתייה במסגרת אחזקת הרשת, נזילות סמויות וגלויות מהרשת העירונית הנובעים מפיצוצים עקב קורוזיה או פגיעה מכאנית בצנרת. נבדקו ונמדדו הנתונים התורמים לאובדני המים, בהם: רמת לחצי המים באזורי לחץ שונים, זמינות תכנית לניהול נכון של צנרת ולבקרת דלף אקטיבית ומימושה, זמינות לתיקון הליקויים ע"י הלקוח ואיכותם, נתוני אירועים היסטוריים של פיצוצי מים, על פי מאפיינים שונים כמו סוג הצנרת, גילה, נתוני קרקע. לאחר איסוף הנתונים בוצע מאזן מים והערכה של החלק החסר האמיתי. נתוני האספקה אומתו על ידי מדידת רכישת המים. בנוסף החברה ביצעה ניתוח של נתוני אובדני המים המנהלתי והפיזי, והעריכה באופן אמיתי מהו היקף המים שאין ליישוב תשואה כספית בגינו.

אסטרטגיית הפיתרוןאסטרטגיית הפיתרון כללה הגדרת קווי מדיניות לפעולה, ובהם בחינה של היקף הדלף במונחי "מסה קריטית", סוגי הפעילות בפרויקט, היקף הביצוע, צוותי העבודה כאופרציה מעשית, הערכת התועלת (כלומר, החיסכון באובדני המים ותוספת ההכנסה ליישוב), העלות הכללית והחלוקה בין גורמי חוץ ALC לגורמים מהארגון.

לאחר מכן הוצגה, בשיתוף עם הלקוח, תכנית עבודה יישומית המפרטת: אילו פעולות יש לבצע, מתי יש לבצע את הפעולה על ציר זמן של 3 שנים ומהי העלות של כל פעולה ופעולה. תכנית העבודה אליה התכנסנו הינה בעלות כוללת של 2.9 מיליון ₪. הפיתרונות נסבו סביב הצורך לתקן 22 פיצוצי צנרת מפלדה ופוליאתלין מתחת לפני הקרקע בקוטר של "2-"6, שרובם אירעו כתוצאה מקורוזיה. (הסדקים היו בעיקר בחיבורים מתחת לצינור), השלמת התקנת מודדי מים, בדגש על מודדים בעלי רגישות שאותה הגדירה החברה, החלפת 652 מדי מים שעברו את גיל "נורמת השירות", התקנת מדידה שאינה קיימת אצל 18 צרכנים, התאמת 82 מדי מים על פי הסוגים השונים בהתאם להגדרות החברה, נטרול 11 אירועים של גניבת מים שלוו בתמונות המתעדות את הגניבות המתוחכמות. במבנים שבהם יש מיכלי מים על הגגות ומד המים הראשי קטן מ-"1, מומלץ להתקין מכשיר UFR לשם שיפור המדידה.

בנוסף: התקנת 12 מדי מים חסרים במוסדות ציבור, הפרדה של 3 אזורי לחץ אשר במקרה זה שימשו גם כאזורי "פחת", התקנת מפחיתי לחץ, החלפת 650 מ' צנרת משנית מסוגים שונים, החלפת 1.22 ק"מ קו פלדה בהתאם לתכנית האב, החלפת 2 משאבות מים רב-דרגתיות, התקנת 62 מנעולים על ברזי כיבוי אש. כמו כן הומלץ ללקוח לבצע איתור דליפות אקטיבי ALC לאיתור ותיקון דליפות ברשת המים בתדירות של 20% בשנה מצנרת המים (לאור ניתוח מצב הרשת שלו, על בסיס שיקולי עלות-תועלת) כך שתוך 5 שנים ניתן להגיע שוב לבקרה באותה נקודת התחלה. מניסיון החברה, הדליפות הנסתרות מהוות 90% מכלל הדליפות. לצורך ביצוע הסקר משתמשת החברה בציוד הטכנולוגי המתקדם ביותר, ובו בין היתר ציוד מתקדם ביותר לגילוי נזילות מתחת לפני הקרקע מסוג אקווה סקאן 610. הקורלטור ה"אולטרה קומפקטי" לעיל הוא המודל החדיש ביותר שפותח במשפחת המוצרים המוצלחים "אקווה-סקאן" של חברת גוטרמן השוויצרית. תכונות המוצר: בעל מערכת אולטרא קומפקטית, יכולות קורלציה חזקות ביותר, סנסורים בעלי יכולת שידור רדיו ביחידה אחת אינטגרטיבית, רמת דיוק גבוהה בכל סוגי הצנרת מחומרים שונים, ניתוח ספקטרום מתקדם המאפשר אופטימיזציה, רזולוציית מדידה גבוהה ביותר, מתוכנן לאיתור נזילות בעייתיות כולל בצנרת PVC ופוליאתילן. בשלב הנוכחי נערכת החברה ביחד עם הלקוח לתכנון הנדסי פרטני, תוך כדי תיקון הליקויים הניתנים למימוש ברמת הלקוח כבר כעת. בשלב הבא תתכנס החברה לניהול הביצוע.

הכותב הינו מנכ"ל חברת D&I בע"מ. החברה עוסקת במתן שירותים כוללים לצמצום אובדני המים וניהול משקי מים ביישובים עירוניים וכפריים.מערכת העקרונות עליה מתבססת החברה מתבצעת מתוך ראייה מערכתית גלובלית המשלבת: בקרת דליפות אקטיבית, ניהול לחצים בצנרת המים, עיוותי מדידה, ניהול צנרת, מהירות ואיכות התיקונים.

טרומר קובי

הצגת עיקרי אירוע אמת המנוהל על ידי חברת D&I כפרויקט ביישוב עירוני בתחום צמצום אובדני המים. מטרת הפרויקט - הורדת אחוז אובדני המים מרמה של 22% בשנת 2008, לרמה מקסימאלית של 5% בשנת 2009. החלופה שנבחרה לביצוע כללה שלושה שלבים: סקר אובדני מים, תכנון הנדסי מפורט וניהול הביצוע.

הצגת האירועהנתונים: כ-4000 צרכני מים ביישוב; צריכה שנתית של כ- 1.4מיליון קוב מים; צנרת מחומרים שונים באורך של כ-50 ק"מ. לרשות חברת D&I הועמדו תכניות האב של היישוב, ונתוני מבנה מערכות המים הקיימות, הידועים לקברניטי היישוב. מטרת הפרויקט שהוגדרה עם הלקוח הייתה הורדה של  אחוז אובדן המים מרמה של 22% בשנת 2008 לרמה מקסימאלית של 5% בשנת 2009. החלופה שנבחרה לביצוע כללה שלושה שלבים: סקר אובדן מים, תכנון הנדסי מפורט וניהול הביצוע.

אופן ביצוע הסקרהשלב הראשון כלל ביצוע סקר שישמש בסיס לשלבים הבאים. לפני ביצוע הסקר הוצא ללקוח מסמך שכלל את תכולת הסקר, אופן ניהול הזמן של כל פעולה ופעולה, סדר ביצוע הפעולות והאמצעים שייעשה בהם שימוש. כמו כן הוצגו ללקוח האנשים שיובילו את הפרויקט, שהם המנוסים ביותר בתחום אובדן מים: יוסי גרטמן - מנהל הפרויקט, עופר ששון - מנהל התפעול, ירון גלר - מהנדס, יועץ מים בכיר. הוגדרו דרכי ההתקשרות ודיווח הביצועים היומיים והסופיים בין הלקוח, צוותי העבודה והחברה. בסוף המסמך ציינה החברה בצורה בהירה ונהירה את תפוקות הסקר.

איתור וניתוח מוקדי אובדני המים מטרת הסקר הייתה לאתר ולנתח את מוקדי אובדן המים ביישוב ולקבוע סדרי עדיפויות לצמצומו. החברה איתרה נתונים עיקרים המרכיבים את סך כל אובדני המים, תוך כדי כימות הגודל העובד של המרכיבים הבאים: מים לא מדודים או לא רשומים שצריכתם מאושרת (כמו למשל בגינון ציבורי ומבני ציבור), גניבות מים (כלומר, מים שלא נמדדו ושצריכתם אינה מאושרת), עיוותי מדידה הנובעים מבלאי של המונים וממגבלות הנדסיות, טעויות בדיווחי נתוני הרשות, שימוש לא חוקי ולא מוצדק בהדרנטים, ריקון קווי מים, שטיפת קווים ובריכות שתייה במסגרת אחזקת הרשת, נזילות סמויות וגלויות מהרשת העירונית הנובעים מפיצוצים עקב קורוזיה או פגיעה מכאנית בצנרת. נבדקו ונמדדו הנתונים התורמים לאובדני המים, בהם: רמת לחצי המים באזורי לחץ שונים, זמינות תכנית לניהול נכון של צנרת ולבקרת דלף אקטיבית ומימושה, זמינות לתיקון הליקויים ע"י הלקוח ואיכותם, נתוני אירועים היסטוריים של פיצוצי מים, על פי מאפיינים שונים כמו סוג הצנרת, גילה, נתוני קרקע. לאחר איסוף הנתונים בוצע מאזן מים והערכה של החלק החסר האמיתי. נתוני האספקה אומתו על ידי מדידת רכישת המים. בנוסף החברה ביצעה ניתוח של נתוני אובדני המים המנהלתי והפיזי, והעריכה באופן אמיתי מהו היקף המים שאין ליישוב תשואה כספית בגינו.

אסטרטגיית הפיתרוןאסטרטגיית הפיתרון כללה הגדרת קווי מדיניות לפעולה, ובהם בחינה של היקף הדלף במונחי "מסה קריטית", סוגי הפעילות בפרויקט, היקף הביצוע, צוותי העבודה כאופרציה מעשית, הערכת התועלת (כלומר, החיסכון באובדני המים ותוספת ההכנסה ליישוב), העלות הכללית והחלוקה בין גורמי חוץ ALC לגורמים מהארגון.

לאחר מכן הוצגה, בשיתוף עם הלקוח, תכנית עבודה יישומית המפרטת: אילו פעולות יש לבצע, מתי יש לבצע את הפעולה על ציר זמן של 3 שנים ומהי העלות של כל פעולה ופעולה. תכנית העבודה אליה התכנסנו הינה בעלות כוללת של 2.9 מיליון ₪. הפיתרונות נסבו סביב הצורך לתקן 22 פיצוצי צנרת מפלדה ופוליאתלין מתחת לפני הקרקע בקוטר של "2-"6, שרובם אירעו כתוצאה מקורוזיה. (הסדקים היו בעיקר בחיבורים מתחת לצינור), השלמת התקנת מודדי מים, בדגש על מודדים בעלי רגישות שאותה הגדירה החברה, החלפת 652 מדי מים שעברו את גיל "נורמת השירות", התקנת מדידה שאינה קיימת אצל 18 צרכנים, התאמת 82 מדי מים על פי הסוגים השונים בהתאם להגדרות החברה, נטרול 11 אירועים של גניבת מים שלוו בתמונות המתעדות את הגניבות המתוחכמות. במבנים שבהם יש מיכלי מים על הגגות ומד המים הראשי קטן מ-"1, מומלץ להתקין מכשיר UFR לשם שיפור המדידה.

בנוסף: התקנת 12 מדי מים חסרים במוסדות ציבור, הפרדה של 3 אזורי לחץ אשר במקרה זה שימשו גם כאזורי "פחת", התקנת מפחיתי לחץ, החלפת 650 מ' צנרת משנית מסוגים שונים, החלפת 1.22 ק"מ קו פלדה בהתאם לתכנית האב, החלפת 2 משאבות מים רב-דרגתיות, התקנת 62 מנעולים על ברזי כיבוי אש. כמו כן הומלץ ללקוח לבצע איתור דליפות אקטיבי ALC לאיתור ותיקון דליפות ברשת המים בתדירות של 20% בשנה מצנרת המים (לאור ניתוח מצב הרשת שלו, על בסיס שיקולי עלות-תועלת) כך שתוך 5 שנים ניתן להגיע שוב לבקרה באותה נקודת התחלה. מניסיון החברה, הדליפות הנסתרות מהוות 90% מכלל הדליפות. לצורך ביצוע הסקר משתמשת החברה בציוד הטכנולוגי המתקדם ביותר, ובו בין היתר ציוד מתקדם ביותר לגילוי נזילות מתחת לפני הקרקע מסוג אקווה סקאן 610. הקורלטור ה"אולטרה קומפקטי" לעיל הוא המודל החדיש ביותר שפותח במשפחת המוצרים המוצלחים "אקווה-סקאן" של חברת גוטרמן השוויצרית. תכונות המוצר: בעל מערכת אולטרא קומפקטית, יכולות קורלציה חזקות ביותר, סנסורים בעלי יכולת שידור רדיו ביחידה אחת אינטגרטיבית, רמת דיוק גבוהה בכל סוגי הצנרת מחומרים שונים, ניתוח ספקטרום מתקדם המאפשר אופטימיזציה, רזולוציית מדידה גבוהה ביותר, מתוכנן לאיתור נזילות בעייתיות כולל בצנרת PVC ופוליאתילן. בשלב הנוכחי נערכת החברה ביחד עם הלקוח לתכנון הנדסי פרטני, תוך כדי תיקון הליקויים הניתנים למימוש ברמת הלקוח כבר כעת. בשלב הבא תתכנס החברה לניהול הביצוע.

הכותב הינו מנכ"ל חברת D&I בע"מ. החברה עוסקת במתן שירותים כוללים לצמצום אובדני המים וניהול משקי מים ביישובים עירוניים וכפריים.מערכת העקרונות עליה מתבססת החברה מתבצעת מתוך ראייה מערכתית גלובלית המשלבת: בקרת דליפות אקטיבית, ניהול לחצים בצנרת המים, עיוותי מדידה, ניהול צנרת, מהירות ואיכות התיקונים.

יישום מתודולוגיה לצמצום פחת מים בתשתיות יישוב מוניציפאלי​

D&I ניהול תשתיות מים ואנרגיה

049882589

D&I

ניהול תשתיות מים ואנרגיה

HB