כדי לשרוד בתחרות העזה של ימינו, חברת D&I משביחה את ערכה ומשפרת בצורה מתמדת את ביצועיה – "לעשות יותר עם מה שיש". מצאנו לנכון לשפר את ביצועי החברה ע"י שיפור מאיצי הערך שלנו באמצעות שילוב יעיל ואפקטיבי בין שרותי צמצום פחת מים לבין ניהול משק מים, האינטגרציה הזאת והתאמתה לסביבת הרשות המוניציפאלית ו/או הכפרית ולסביבה בה היא פועלת, שיפרה באופן מוחלט את הביצועים שלנו והשביחה את ערך החברה.

בבואנו לטפל בתשתיות המים אנו בוחנים את המערכת בראייה מערכתית- גלובלית, בתחילה אנחנו מתייחסים ונותנים מענה לבקרת דלף אקטיבית, עיוותי מדידה, ניהול צנרת, בקרת לחצים, זמינות ואיכות התיקונים, ולבסוף מתייחסים ונותנים מענה לניהול משק המים עד כדי זקיפת כלל פחת המים  (אם קיים) לחובתנו, החשבונית אותה נפיק ללקוח תהיה תואמת את נתוני מד המים שלו. כול החלטה שלנו בכלל מערכת תשתיות המים מתייחסת לשני הסגמנטים, אובדני מים וניהול משק מים, ראייה מערכתית גלובלית שכזאת מפחיתה את תת- האופטימיזציה בחברה ואצל הלקוח.

הראייה הגלובלית שלנו חייבה הרחבת הראייה המערכתית בשני מישורים, הרחבה בתחום ההגדרה של מערכת תשתיות המים,אנו מבצעים סקר פחת מלא או מדגמי על פי צורכי הלקוח, מבצעים תכנון הנדסי מפורט בדגש על שימוש באביזרי המים איכותיים במחירים סבירים מתוך ראייה שניהול הביצוע של התכנון יהיה אפקטיבי. אנו מרחיבים את הראייה שלנו גם בתחום הזמן, אנו נכנסים לניהול משק המים אצל הלקוח לפרק זמן של כשמונה שנים המוגדר אצלנו כמחזור החיים של ניהול משק המים, פרק זמן זה מאפשר לנו לבצע על חשבון החברה את ההשקעות הנדרשות ע"מ לצמצם את הפחת, כלומר בבואנו לתת מענה כולל אנו לוקחים בחשבון הן את שיקולי הטווח הקצר והן את שיקולי הטווח הבינוני והארוך.

מערכת צמצום הפחת הינה תת מערכת של ניהול משק המים שהיא מערכת רחבה יותר וככזאת חשופה לתת אופטימיזציה. מטרת D&I להקטין את תת- האופטימיזציה על ידי חשיפת הגורמים העיקריים לאובדני המים, הפחתתם, וקבלת אחריות מלאה לניהול משק המים של הלקוח.

החברה מתמקדת בליבה העיקרית כפי שפורטה, אנו עוסקים רק בשני סגמנטים עיקריים, אומנם בעיות אלה הן מעטות וחשובות, אך פתרונן תורם רבות בצורה בהירה ונהירה עד הקצה לניהול יעיל ואפקטיבי של תשתיות המים. אכן אלו בדרך כלל הבעיות הקשות לטיפול, פתרונן מחייב תכנון, זמן, ומשאבים. הם חשובים בייחוד באותם מקומות בהם מאמץ קטן יהווה מנוף גדול להפחתת אובדני מים ולשיפור ניהול משק המים, ביכולתנו לקבל החלטה במה צריך להשקיע בהינתן אילוצי תקציב, יתכן למשל שלא נמליץ על החלפת חלק מהצנרת או תיקון חלק מפיצוצי הצנרת,  ומנגד נמליץ על פתרונות לויסות לחצים והכול משיקולי עלות תועלת. אנו פועלים בנחישות, בבגרות ניהולית, על פי נהלים מוגדרים והכול באמצעים מתוחכמים ומתקדמים ויחד עם זאת אנו משתמשים בכלים פשוטים ואין סתירה בין הדברים, כי מה שלא יהיה פשוט- פשוט לא יהיה.

* הכותב הינו מנכ"ל חברת D&I

 

יישום מתודולוגיה לצמצום פחת מים בתשתיות יישוב מוניציפאלי​

D&I ניהול תשתיות מים ואנרגיה

049882589

D&I

ניהול תשתיות מים ואנרגיה

HB