סקר / ניהול פחת מים ואזורי מדידה (DMA)

קבלת נתוני פחת המים הקיים בפוליגון ברשת המים של העיר, המוגדר כ- DMA (אזור מדידה).

ביצוע סקר פחת פיזי (נזילות סמויות, גלויות, גלישה ממאגרים) ומנהלי (איתור חיבורי מים לא חוקיים, עיוותי מדידה, גניבות מים) תוך שהייה קבועה ותגובה בזמן אמת בשטח כול זאת בליווי אמצעים טכנולוגים מתקדמים במטרה לצמצם את פחת  המים. הפעילות מבוצעת במודל כלכלי ייחודי שבו אנו שותפים להצלחה בצמצום הפחת ומגיעים להישגים מרשימים לאחר מדידה בתום שנה.​

D&I ניהול תשתיות מים ואנרגיה

04-9882589

D&I

ניהול תשתיות מים ואנרגיה

HB