​איתור תשתיות וניהול פחת מים - חסכון במים

ייצוג חברות שונות: חברת אקווה-טריפ המייצרת אביזרים ייחודיים לניתור נזילות והפסקת אספקת בנכסים, חברת פרמלוג המייצרת אוגרי מים המנטרים בזמן אמת למחשב, לטלפון הנייד את הנזילות, הלחצים, הספיקות, הטמפ' כפי שקיימים ברשת המים העירונית.

 

סטטוס: בביצוע שוטף

D&I ניהול תשתיות מים ואנרגיה

049882589

D&I

ניהול תשתיות מים ואנרגיה

HB