חיבורים צולבים ביוב ניקוז​

חיבורים צולבים ביוב ניקוז - שימוש בטכנולוגיות חדישות

 

בכל הקשור לאיתור תשתיות הכוללות את מערכות המים, ביוב או הניקוז יש לזכור כי מערכת זו משולבת יחד עם מערכות נוספות וכולן ממוקמות מתחת לאדמה בעומקים שונים. המערכות המשתלבות יחד מלבד מערכת המים, הן למשל מערכת התקשורת, הביוב, הגז, החשמל, ובתיקון של תקלות או בדיקה שגרתית לאורך תקופות מסוימות, חשוב למפות את כל המערכות לדעת היכן כל אחת ממוקמת כך שבדיקה או תיקון תקלה לא יפגמו בתשתית אחרת. מקרים של תקלות עלולות להשפיע גם על תשתיות אחרות. למשל תקלה במערכת המים עלולה לגרום להפסקת חשמל.

 

חיבורים צולבים ביוב ניקוז - לאתר את התקלה במהירות

 

לכן לא רק איתור התקלה במהירות הוא שחשוב אלא גם השפעתה על התשתיות האחרות והנזקים העלולים להיווצר ביחס למערכות אחרות. בדיקות אלו מתאפשרות בקלות רבה כתוצאה משימוש בטכנולוגיות חדישות המראות את טוואי התשתיות ואף מאתרות באמצעות חיישנים אלקטרוניים את מקור התקלה בדיוק רב.

 

חיבורים צולבים ביוב ניקוז - בניית תשתיות מתחת לפני השטח

 

מגוון שירותי איתור התשתיות מאפשר למקם היכן בדיוק יש חשש לתקלה או לנזילה, וכן הם מסייעים לאתר בצורה מדויקת את עומק צינורות המים לאורך הקרקע ואת המיפוי שלהן. האיתור צריך להתבצע בצורה מדויקת ומקצועית. בניית התשתיות ואיתורן צריכה להיעשות מבלי לפגוע בתשתיות אחרות או בצנרת ובתנאי הסביבה כולה. המיפוי של אופני החיבור הצולבים צריכים להיערך בצורה חכמה תוך שימוש בטכנולוגיות ובמערכות מיפוי חדשניות.

 

חיבורים צולבים ביוב ניקוז - עבודה ממוקדת

 

נושאים כגון דיוק, מקצועיות, עבודה ממוקדת ואחראית הם הבסיס לאיתור תשתיות ולאיתור תקלות וכן הם חשובים לצרכי מיפוי העומק של צינורות מים הנמצאים עמוק בקרקע יחד עם מערכות תשתית נוספות. המערכות הממוקמות בעומק הקרקע מטבע הדברים בלתי נגישות והן נסתרות ברובן או מסועפות עם מערכות תשתית אחרות כמו מערכות תקשורת, גז, ביוב או חשמל. חשוב לאתר את כל המיפוי של כל התשתיות כיוון שהאחת עלולה להשפיע על האחרת, וכן חשוב לערוך ביקורת שגרתית לבדיקת התקינות של כל המערכות. בייחוד לאור תנאי מזג אוויר משתנים וקיצוניים המערכות נתונות תחת עומסים שעלולים ליצור בהן תקלות שונות שיש לתקן אותן במהירות רבה. בעבר לא היו קיימים כל הפיתוחים והמערכות המתקדמים בהם ניתן להיעזר כיום, והעבודה הייתה פחות ממוקדת וארוכה. החדשנות הטכנולוגית עם אפשרות להשתמש במכשור טכנולוגי חדיש מאפשר עבודה מקצועית וממוקדת יותר.

 

D&I ניהול תשתיות מים ואנרגיה

049882589

D&I

ניהול תשתיות מים ואנרגיה

HB